Usługi dedykowane wyjątkowym klientom

Fundu Dom Inwestycyjny prowadzi działalność pod nadzorem KNF, na podstawie zezwolenia na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Oferta, której można zaufać

Inwestycje kapitałowe

Inwestycje w nieruchomości

Finansowanie

Ubezpieczenia

Negocjacje cenowe

Edukacja

Doradztwo prawne i księgowe

Doradztwo marketingowe

Proces oparty na doświadczeniu

Proces oparty na doświadczeniu

1.

Badanie wiedzy i doświadczenia

Ocena wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego oraz doświadczenia inwestycyjnego Klienta. Ustalenie celów finansowych, horyzontu czasowego, a także preferencji, w tym skłonności do ryzyka.

2.

Przeprowadzenie audytu majątku

Zebranie kompleksowej informacji o sytuacji finansowej i pozafinansowej wpływającej na majątek Klienta, w tym obecnej struktury aktywów, sytuacji zawodowej oraz zaplanowanych celów finansowych.

3.

Opracowanie indywidualnej strategii inwestycyjnej

Określenie progowego udziału poszczególnych klas aktywów – potencjalny zysk do akceptowanego ryzyka – w modelowym, dopasowanym do określonego profilu inwestycyjnego Klienta portfelu funduszy inwestycyjnych.

4.

Wdrożenie strategii inwestycyjnej

Dogłębna analiza aktualnych warunków rynkowych i prognoz analitycznych, na podstawie których wydawana jest rekomendacja zalecanej alokacji poszczególnych funduszy we wdrażanej strategii. Finalna decyzja należy do Klienta.

5.

Kontrola i aktywność

Regularne monitorowanie sytuacji rynkowej i kontrolowanie portfela inwestycyjnego, a także aktywność w momencie realizacji celu lub przekroczenia dopuszczalnego ryzyka.

Umów konsultacje i dowiedz się jak możemy zapewnić Ci kompleksową opiekę.

  Doświadczony zespół ekspertów

  Marcin Sekuła

  Tel: 784 748 627 marcin.sekula@fundu.pl

  Właściciel

  Łukasz Środula

  Tel: 733293643 lukasz.srodula@fundu.pl

  Właściciel

  Michał Garlikowski

  Tel: 605 658 179 michal.garlikowski@fundu.pl

  Wealth Manager

  Marcin Prokopowicz

  Tel: 782 521 999 marcin.prokopowicz@fundu.pl

  Wealth Manager

  Maciej Bodziarczyk

  Tel: +48 886 083 628 maciej.bodziarczyk@fundu.pl

  Wealth Manager

  Grzegorz Bendowski

  Tel: 512 054 333 grzegorz.bendowski@fundu.pl

  Specjalista ds. finansowania