Usługi dedykowane wyjątkowym klientom

Fundu Dom Inwestycyjny prowadzi działalność pod nadzorem KNF, na podstawie zezwolenia na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Oferta, której można zaufać

Inwestycje kapitałowe

Więcej

Inwestycje w nieruchomości

Więcej

Finansowanie

Więcej

Ubezpieczenia

Więcej

Negocjacje cenowe

Więcej

Edukacja

Więcej

Doradztwo prawne i księgowe

Więcej

Doradztwo marketingowe

Więcej

Proces oparty na doświadczeniu

Proces oparty na doświadczeniu

1.

Badanie wiedzy i doświadczenia

Ocena wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego oraz doświadczenia inwestycyjnego Klienta. Ustalenie celów finansowych, horyzontu czasowego, a także preferencji, w tym skłonności do ryzyka.

2.

Przeprowadzenie audytu majątku

Zebranie kompleksowej informacji o sytuacji finansowej i pozafinansowej wpływającej na majątek Klienta, w tym obecnej struktury aktywów, sytuacji zawodowej oraz zaplanowanych celów finansowych.

3.

Opracowanie indywidualnej strategii inwestycyjnej

Określenie progowego udziału poszczególnych klas aktywów – potencjalny zysk do akceptowanego ryzyka – w modelowym, dopasowanym do określonego profilu inwestycyjnego Klienta portfelu funduszy inwestycyjnych.

4.

Wdrożenie strategii inwestycyjnej

Dogłębna analiza aktualnych warunków rynkowych i prognoz analitycznych, na podstawie których wydawana jest rekomendacja zalecanej alokacji poszczególnych funduszy we wdrażanej strategii. Finalna decyzja należy do Klienta.

5.

Kontrola i aktywność

Regularne monitorowanie sytuacji rynkowej i kontrolowanie portfela inwestycyjnego, a także aktywność w momencie realizacji celu lub przekroczenia dopuszczalnego ryzyka.

Umów konsultacje i dowiedz się jak możemy zapewnić Ci kompleksową opiekę.

Doświadczony zespół ekspertów

Marcin Sekuła

Tel: +48 784 748 627 marcin.sekula@fundu.pl

Właściciel

Łukasz Środula

Tel: +48 733 293 643 lukasz.srodula@fundu.pl

Właściciel

Konrad Bachanek

Tel: +48 780 160 980 konrad.bachanek@fundu.pl

Licencja MPW nr 3243

Piotr Dudziński

Tel: +48 517 862 614 piotr.dudzinski@fundu.pl

Wealth Manager